Duurzaamheid onze aanpak en ambitie

De Kuyper Royal Distillers is een familiebedrijf sinds 1695. Het bedrijf is van generatie op generatie overgedragen. Deze traditie willen we voortzetten voor de vele generaties na ons. Daarom is het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor mens, milieu en planeet. We hebben sterke ideeën over sociale- en milieu- activiteiten. Mede hierdoor hebben we afgelopen jaren, tal van duurzame projecten geïnitieerd in verschillende onderdelen van ons bedrijf en toeleveringsketen.  We stimuleren een actieve duurzaamheidsmentaliteit en maken gebruik van een gestructureerd duurzaamheidsmanagementbeleid, met als hoofddoel een klimaatneutraal gedistilleerdbedrijf van Nederland te worden. De belangrijkste doelstellingen die aan deze missie ten grondslag liggen zijn:

01. Communicatie en verantwoorde consumptie

02. Bevordering van synergie en vermindering van ongelijkheden

03. Milieubeheer

04. Verantwoorde productie

05. Betrokkenheid bij de samenleving en goed burgerschap

01    Communicatie en verantwoorde consumptie

Wij moedigen consumenten aan zelf goede keuzes te maken. Wij steunen actief maatregelen om ervoor te zorgen dat advertenties alleen gericht zijn op consumenten die de wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol hebben bereikt. Wij bieden geweldig smakende cocktails van hoge kwaliteit voor iedereen die wettelijk alcohol mag drinken. Van No alcohol en Low alcoholische cocktails tot veganistische alternatieven voor onze kenmerkende producten. Wij moedigen genieten met onze producten aan en adviseren gebruik van alcohol met mate. Wij willen onze consumenten zo goed mogelijk informeren, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

Hoofddoel: Verminderen van schadelijk alcoholgebruik

02  Bevorderen van synergie en verminderen van ongelijkheden

Wij zijn een familiebedrijf dat denkt in generaties om de behoeften van alle belanghebbenden te dienen. Wij zien de meerwaarde die ontstaat door samenwerking met onze stakeholders, van onze directe collega tot overheidsinstellingen. Wij geloven dat wanneer mensen zich gerespecteerd en betrokken voelen, zij creatiever, innovatiever en succesvoller kunnen zijn.

Om betrokken te zijn, moet je je betrokken en gewaardeerd voelen. Wij streven naar een goed evenwicht tussen resultaten op korte termijn en duurzaamheid op lange termijn, tussen omzetgroei en waarde creatie voor alle belanghebbenden. Wij bundelen onze krachten op lokaal en internationaal niveau en ervaren het positieve effect hiervan in alle samenwerkingsverbanden.

Wij streven ernaar voor onze werknemers een cultuur te creëren waarin inclusiviteit leidend is. Wij zijn actief bezig met het samenstellen van een team met een verscheidenheid aan achtergronden, vaardigheden en opvattingen. Elke werknemer heeft recht op gelijke kansen, goede werkomstandigheden en een passende beloning.

Hoofddoel: Zorg voor en ondersteuning van belanghebbenden

03  Milieubeheer

Door de milieubelasting tot een minimum te beperken behouden we onze natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan het ontwikkelen van een circulariteitsstrategie om een circulariteitsmentaliteit in het hele bedrijf te creëren. Projecten variëren van innovatieve, op de natuur gebaseerde oplossingen tot investeringen en ontwikkeling in de infrastructuur van het bedrijf.

We meten en beoordelen wekelijks het verbruik van gas, licht, water en energie. Beoordeeld wordt of er verspilling is opgetreden en of het verbruik in overeenstemming is met onze milieuvergunning. Er zijn diverse maatregelen genomen om het verbruik van bovengenoemde bronnen te beperken, waaronder: de installatie van zonnepanelen, energiezuinige compressoren, optimalisatie van het koelwatersysteem, vermindering en beheersing van het energieverbruik van airconditioners, vervanging van alle verlichting door LED en stimulering van elektrisch/hybride rijden en andere groene vervoersmogelijkheden. Daarnaast zijn processchema’s opgesteld voor al onze productieprocessen, inclusief stromen met grondstoffen, halffabricaten, verpakkingen, eindproducten en afvalstromen.

Hoofddoel: Minstens zoveel teruggeven aan het milieu als we afnemen

04  Verantwoorde productie

De Kuyper is voorstander van het gebruik van verantwoorde en waar mogelijk natuurlijke grondstoffen. Onze grondstoffen zijn suiker en alcohol, eieren, room, kruiden en specerijen.

Sinds enkele jaren volgen wij jaarlijks de vorderingen van onze leveranciers op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en milieueffecten. In onze toeleveringsketen is Avandis hoofdzakelijk verantwoordelijk voor alle inkoop en de aankoop van product gerelateerde grondstoffen. Het overgrote deel van onze grondstoffen komt uit Nederland en andere landen in West-Europa.

Door in kaart te brengen waar onze grondstoffen vandaan komen, kunnen wij leveranciers kiezen die, net als wij, gericht zijn op een duurzamere wereld. Dit is een continu proces en heeft een hoge prioriteit in ons duurzaamheidsbeleid. Het is ons doel om samen met onze stakeholders te werken aan een betere toekomst. Wat onze eigen directe impact op het milieu betreft, zetten wij ons in om in alle delen van de keten emissies te vermijden of te minimaliseren, water te hergebruiken en energie te besparen.

Hoofddoel: Onze materialen op verantwoorde wijze inkopen

05  Betrokkenheid bij de samenleving en goed burgerschap

De Kuyper is betrokken bij de gemeenschap. Ons bedrijf is gebouwd op eerlijkheid, menselijke verbinding en het plezier om mensen samen te brengen. Wij zijn actief in diverse organisaties en verenigingen en willen onze betrokkenheid tonen door goede doelen te steunen en diverse lokale activiteiten te sponsoren. Wij zetten ons in om ondervertegenwoordigde gemeenschappen te ondersteunen, met name op het gebied van onderwijs en gastvrijheid.

Hoofddoel: Zorgen voor onze gemeenschap

Filter by keyboard_arrow_down